Neváhajte a kontaktuje nás:
+421 434 131 248

  • SK
  • EN

Operation program
COMPETITIVE
AND ECONOMIC GROWTH

Kvalita

POLITIKA KVALITY

Spoločnosť AHP HYDRAULIKA, a.s. má zavedený a udržiavaný  systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy  ISO 9001:2008, ako nástroj na trvalé zlepšovanie činnosti a procesov tak, aby to prinieslo úžitok všetkým zainteresovaným stranám, zákazníkom, majiteľom, zamestnancom a dodávateľom.

Hlavným cieľom spoločnosti je maximálna zákaznícka orientácia v celom procese fungovania spoločnosti, systematická starostlivosť o kvalitu produktov v súlade s požiadavkami zákazníkov a zároveň vytváranie príjemného pracovného prostredia a podmienok pre svojich zamestnancov.  Tento cieľ spoločnosť deklaruje vo svojej politike kvality.

 

KONTROLA KVALITY

Kvalita je pre spoločnosť AHP HYDRAULIKA, a.s. prvoradá. Kontrola kvality prebieha počas celého výrobného procesu a to v troch fázach - vstupná kontrola, medzioperačná kontrola a výstupná kontrola.

Na rozmerovú kontrolu sú využívané 3D súradnicové meracie zariadenia ZEISS PRISMO 7 a WENZEL LH 87. Meranie drsnosti sa prevádza na prístroji MAHR M4Pi a meranie tvrdosti na prístroji ROCKWELL RAPID RR – IV a BRINELL Vickershärte HV 10.