Neváhajte a kontaktuje nás:
+421 434 131 248

  • SK
  • EN

Operation program
COMPETITIVE
AND ECONOMIC GROWTH

Ľudské zdroje

Riadenie ľudských zdrojov v našej spoločnosti zahŕňa celú oblasť procesov, ktoré  sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudských zdrojov.  Starostlivosť o zamestnancov je pre AHP HYDRAULIKA, a.s. rovnakou prioritou ako starostlivosť o zákazníkov.

Poslaním riadenia ľudských zdrojov je prispievať k zvyšovaniu výkonnosti a hodnoty spoločnosti prostredníctvom výberu a rozmiestňovania zamestnancov, efektívneho využívania ich schopností a znalostí. Ďalej zosúladiť profesionálny rozvoj zamestnancov s potrebami realizácie strategickej vízie prostredníctvom personálnej a sociálnej činnosti s dosiahnutím čo najvyššieho efektu.

Riadenie ľudských zdrojov v našej spoločnosti vytvára podmienky pre zvyšovanie intelektuálneho kapitálu organizácie, vytváranie vhodnej organizačnej kultúry a pozitívnej klímy v organizácii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnovšie informácie

AHP HYDRAULIKA, a. s. investovali 6,5 milióna eur na nové technológie a výrobné linky pre výrobu zostavy piestu - náhradný diel pre naše hydraulické jednotky.

Kde nás nájdete

AHP HYDRAULIKA, a.s.
Robotnícka 841    
039 01   Turčianske Teplice    
Slovak Republic

Tel:     +421 434 131 248
Email: sales@ahphydraulika.sk